Svårstyrd polis

Det går inte att styra polisen. Vare sig politiker och de egna cheferna kan det, om inte organisationen själv vill.
Ja, polisen lever delvis ett eget liv. Det här hävdar Henric Stenmark, doktorand vid Umeå universitet.

Stenmark har studerat polisens organisation inklusive civilanställda och juristubildade chefer.
Politiker kan besluta om att reformera polisen, chefer kan fatta beslut. Men det händer ingenting om inte det informella ledarskapet gillar idéerna och om det trots allt händer något kan det ta mycket lång tid, anser Henrik Stenmark.
Skälen är flera och Stenmark nämner begränsad personalrörlighet , manliga normer och slutenhet.