"Hjärtvårdsavtal fungerar bra"

Det samarbetsavtal som finns mellan Mälarsjukhuset och Akademiska sjukhuset i Uppsala om bland annat hjärtkirurgin fungerar mycket bra och sådana avtal bör finnas även i framtiden. Det säger sjukvårdschefen för Nordvästra Hälso- och sjukvårdsområdet, Anders Ahlgren.
Han ger det som svar på det förslag som två läkare på Mälarsjukhuset kommit med om att sjukhuset bör starta en egen hjärtklinik, istället för att sjukhuset samarbetar med andra sjukhus. De båda läkarna tror inte att ett nytt avtal med Akademiska sjukhuset kan bli lika förmånligt för Mälarsjukhsuet som det man har idag, eftersom Akademiska sjukhuset har ekonomiskt underskott.