Sörmland

"Jägarnas fel att vi har så mycket fästingar"

1:35 min

Allt fler drabbas av de fästingburna sjukdomarna Borrelia och TBE, något som till stor del beror på att jägarna och deras organisationer inte tar sitt ansvar att hålla ned hjort och rådjursstammen, djur som bär på mängder av fästingar. Det menar fästingforskaren Thomas Jaensson.

Men Svenska Jägareförbundet håller inte med. Det är för häftiga slutsatser, anser jägarna.

Thomas Jaenson är professor i medicinsk entomologi vid Uppsala universitet och har specialiserat sig på bla fästingar. Han hävdar alltså att jägarna och dess förbund inte tar ordentligt ansvar för problemen med fästingar och de allvarliga sjukdomar som faästingar sprider till människor, eftersom de vill ha mycket hjortdjur att jaga. Hjortdjur som alltså sprider fästingar i stor skala.

– Jag tror man sopar problemet under mattan och att vi kommer att få fortsätta leva med att väldigt många människorblir infekterade och sjuka på grund av fästingar. Sådant hade vi inte i mitten av 1900-talet eftersom vi inte hade så många rådjur och därmed fästingar då.

Enligt forskning och Thomas Jaenson själv är hjortdjuren, däribland rådjuret, den enskilt största orsaken till att antalet fästingar ökat de senaste decenierna. På ett rådjur kan det sitta över 2000 fästingar och dessutom är djuret också viktigt som parningsplats för blodsugaren. Enligt honom behöver hjortdjurs-stammen minskas kraftigt - till att vara en tredjedel av vad den är idag, alltså i nivå med hur stor stammen var på mitten av nittonhundratalet.

– Om man bara tittar ut folkhälsosynvinkel så skulle man behöva reduvera antalet rådjur till vad den var under 1950-talet. Jag tycker att det ska få finnas mycket vilt i markena, så mycket som möjligt, men jag vill framför allt att jägarna och andra människor som har möjlighet att påverka detta förstår vad det här handlar om. För förstår de inte så kommer de heller inte göra något åt situationen.

Men Svenska Jägareförbundet håller inte med. Enligt jägareförbundets jaktsvårdskonsulent Daniel Ligné, så är slutsatserna för långt dragna.

– Jag tyckert kanske att man drar lite för häftiga slutsatser baserat på kanske lite för svajig kunskap, säger Daniel Ligné. 

Thomas Jaenson hävdar att jägarnas egenintresse att det ska finnas mycket vilt, gör att dom inte skjuter tillräckligt mycket hjortdjur.

– Jag tycker han gör det lite väl enkelt för sig. Visst kan klöv-vilt bära på fästingar, men framför allt kan våra husdjur, katter och hundar, ha fästingar och bidra till att vi får in dem i våra trädgårdar och hus, säger Daniel Ligné.

Men enligt Thomas Jaenson är husdjur inte grundproblemet. Ett rådjur kan ha över 2000 fästingar på sig.

– Uppenbarligen finns det en stor okunskap bland jägare. Husdjuren har väldigt liten betydelse för produktionen av den stora mängd fästingar vi har i Sverige just nu och alla de sjukdomar som människor drabbas av på grund av alla dessa fästingar.