Elitidrottsgymnasium i Uppsala

Uppsala kan komma att bli först i landet med ett elitidrottsgymnasium. På den nya skolan ska dom bästa talangerna från olika idrotter i Uppland studera och träna tillsammans.
Till en början ska 15 elever beredas plats på det nya gymnasiet men fullt utbyggt kommer det att gå mellan 120 och 130 elever på skolan. Det nya elitidrottsgymnasiet i Uppsala är tänkt att starta redan hösten 2003 och kommer att inrymmas på någon av dagens befintliga gymnasiekoslor i kommunen, vilken det blir är inte klart. Det är organisationen Regionalt Elitidrottscentrum, EIC i Uppland, som driver planerna på ett elitidriottsgymnasium.