Kanske 120 km/h

Vägverket vill införa nya hastighetsgränser. Verket vill införa tiokilometersintervall och diskuterar maxhastigheter på upp till 120 kilometer i timmen.
Tanken är att anpassa hastigheten bättre till vägarnas standard. På så sätt hoppas Vägverket kunna öka säkerheten och därmed minska antalet olyckor. Fast enligt Åke Larsson, chef för väg- och trafiklagstiftningen på Vägverket, är långt ifrån säkert att det verkligen blir hastigheter på 120 kilometer i timmen.