Färre ängar ett miljöproblem

Risken är stor att flera växtarter försvinner när ängarna runt om i Sjuhärad växer igen och blir både mindre och färre i antal.
För ungefär tio år sen gjorde länsstyrelsen en inventering av ängsmarkerna i länet. Då hittades nästan 300 ängar och på de här ängarna fanns på vissa ställen - på en enda kvadratmeter - nästan 40 olika kärlväxtarter. Med åren har ängarna forlorat sin betydels för jordbruket, få jordbrukare slår ängarna för att få foder till sina djur och därför har de börjat krympa. Ängarna växer helt enkelt igen och då försvinner många växtarter.