Mer gräv efter fornspår

Riksväg 46 mellan Blidsberg och Trädet ska byggas om. I samband med ombyggnaden ska delar av sträckan att undersökas arkeologiskt.
Anledningen är att Ätradalen är mycket fornlämningsrik. Trots att vissa utgrävningar har gjorts i området för fem, sex år sedan utan att något hittats, anser länstyrelsen att området bör grävas ut.