Patienter får för många diagnoser

9:42 min

Vårdcentraler har satt orimligt många och ibland felaktiga diagnoser på patienter, det visar Ekots granskning. I ungefär hälften av Sveriges landsting får vårdcentralerna pengar bland annat utifrån hur många och vilka diagnoser som sätts på patienterna. I alla landsting som har det här systemet har diagnoserna ökat. Tanken är att pengarna ska gå till de vårdcentraler som har mest vårdkrävande patienter men vissa vårdcentraler har missbrukat systemet. Samtal med Robert Svartholm, distriktsläkare i Boden, Åsa Himmelsköld, Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, samt Sven Engström, distriktsläkare som arbetar vid primärvårdens forsknings- och utvecklingsenhet i Jönköpings läns landsting.