Fler diagnoser ger mer pengar till vårdcentraler

1:31 min

Det system som fördelar landstingens pengar till vårdcentralerna kan manipuleras genom att läkare skriver fler diagnoser än vad som krävs för en patient. Det så kallade ACG-systemet används på runt hälften av Sveriges landsting och Ekots granskning visar att antalet diagnoser ökat rejält på många vårdcentraler i landet sedan det infördes.

Systemet är tänkt att ge en bild av hur vårdtyngd en vårdcentral är, för då fördelas mer pengar dit. Landstinget i Värmland var tidigt ute med ett kontrollsystem, enligt hälsovalschef Lars Gohde.

– Vi har ett diagnosråd som löpande följer den registrering som sker, säger Lars Godhe. Vi såg väl i början att det var många vårdgivare som registrerade många diagnoser och då tog vi en dialog om det vad det berodde på.

I Jönköping har till exempel vid en granskning landstinget funnit att det skrivits orimligt många diagnoser, på vissa patienter upp till 40 diagnoser.

– Det finns en liten risk här också men vi tycker att fördelarna uppväger de nackdelar som finns.

Det finns också ett inbyggt kontrollsystem genom att patienter byter vårdcentral och då ser då den nya vårdcentralen om patienten har orimligt många diagnoser, förklarar Lars Gohde.

Systemet ACG, Adjusted Clinical Groups, är ett uppföljnings- och ersättningssystem som utvecklats vid Johns Hopkins-universitetet i Baltimore. Tanken är att ACG ska ge den samlade sjukdomsbilden för varje patient så att man kan hitta särskilt utsatta patientgrupper.