vården

Vårdcentraler tjänar på att ställa många diagnoser

I många landsting får vårdcentralerna ersättning baserad på hur många diagnoser de sätter. Ekot kan avslöja att flera vårdcentraler har missbrukat systemet.

I runt hälften av landets landsting får vårdcentralerna ersättning baserad på hur många och vilka diagnoser patienterna får. Tanken är att pengar ska gå till de mest vårdtunga patienterna. Men flera vårdcentraler har missbrukat landstingens ersättningssystem och satt orimligt många och ibland felaktiga diagnoser på sina patienter.

En 77-årig man går på årskontroll på grund av förmaksflimmer.

– Det är ju inte så mycket, utan allt verkar okej. Möjligen är han lite nedstämd, säger Kjell Lindström vid forsknings- och utvecklingsenheten i Jönköpings läns landsting när han tittar i journalen.

19 olika diagnoser
Trots det sätter läkaren 19 olika diagnoser, bland annat ospecificerat ångesttillstånd och lindrig synnedsättning.

– Den här 77-åringen har glasögon. Det är bakgrunden till den diagnosen, säger Lindström.

I runt hälften av landets landsting och regioner får vårdcentraler till viss del pengar för hur många och vilka diagnoser som sätts på patienterna.

I alla dessa landsting har antalet diagnoser ökat, visar en rundringning som Ekot gjort. Hur mycket varierar, men i flera landsting sätts i dag dubbelt så många jämfört med innan systemet infördes.

Tanken är attpengarna ska gå till de vårdcentraler med mest vårdkrävande patienter, men undersökningar från bland annat Jönköpings läns landstings forskningsavdelning visar att pengar riskerar att snedfördelas eftersom systemet kan manipuleras, säger Sven Engström som granskat systemet i runt tio års tid.

– Det är ett manipulerbart system, och våra observationer tyder också på att systemet manipuleras.

Vårdcentral fick lägga ner
I granskade journaler i Jönköpings län har man hittat så många som upp till 40 diagnoser på ett enda besök. Och det finns flera exempel runt om i landet där vårdcentraler misstänks ha försökt att utnyttja systemet för att få mer pengar.

I Lidköping är en vårdcentral lex Maria-anmäld på grund av felaktiga diagnoser.

I Västmanland betalar en vårdcentral just nu tillbaka pengar till landstinget och för knappt ett år sedan fick en vårdcentral i Västerås lägga ner, bland annat efter en polisanmälan om bedrägeri gällande oseriös diagnossättning, berättar Anders Ahlgren, chef över vårdvalsenheten på landstinget i Västmanland.

Alexandra Svedberg, Peter Jernberg
Ekot/P4 Jönköping