Haveriutredning startas på Kemira

Statens Haverikommission kom på måndagsmorgonen till Helsingborg för att starta en utredning om svavelsyraolyckan på Kemira Kemi.

Natten till måndagen gick också ansvaret över från räddningstjänsten till företaget, när det gäller saneringen efter olyckan.

Saneringen av området där svavelsyra läckt ut fortsätter, och man förbereder tömning av den stora cistern med svavelsyra som står bredvid den kollapsade cisternen.

Sedan sent på söndagseftermiddagen är bara själva olycksområdet avspärrat.