Elpriset sjunker

Råvarupriset för el sjunker nu stadigt efter den milda vintern. Elförbrukningen har varit lägre än väntat och det finns mycket vatten kvar i kraftverksdammarna där en stor del av elen produceras. Det berättar Gösta Blad, elkonsult på konsumentverket till radio Västernorrland. Flera stora elbolag har aviserat prissänkningar under de närmaste månaderna.