Vårbudgeten - ny myndighet

Härnösand får en ny myndighet när regeringens vårproposition presenteras i dag.
Det är det Specialpedagogiska Institutet SIT som får centralt kansli i Härnösand. Dessutom ska det bildas fem regionkontor i landet. Chef blir Jan Rocksén som nu är chef för barn- och utbildningsförvaltningen i Örnsköldsvik. I SIT kommer nuvarande Statens institut för handikappfrågor i skolan att ingå liksom Ekeskolans, Hällboskkolans, Tomtebodaskolans och Åsbackaskolans resurscentra.