Ullenhag vill ha fler poliser i förorterna

12 min

Integrationsministern Erik Ullenhag är upprörd över upploppen i Husby och efterlyser större säkerhet och trygghet i förortsområdena.

Enligt honom känner sig många boende otrygga och han vill att polisen ska bli mer synlig i förorten.

- Vi måste se till att rättssamhället fungerar. Den vanligaste frågan man får från folk i förorterna är hur tryggheten ska ökas.

Det är en irriterad integrationminister som kommenterar upploppen i Husby.

Han tycker att ett antal ungdomar, som bränner bilar och skapar kaos, tillåtits bli talesmän för alla Husbybor.

– Jag tycker det är rent stötande att de görs till talesmän för hela området, säger han.

Erik Ullenhag säger att de flesta som bor i Husby är motståndare till det som händer just nu, till våldet och vandaliseringen.

– Det är människor som blir drabbade när de ska till jobbet och upptäcker att någon bränt upp deras bil. Många är otrygga och det måste vi ändra på.

Erik Ullenhag medger dock att det under en lång tid varit en negativ utveckling i många utsatta bostadsområden, och att fler åtgärder behöver sättas in för att skapa bättre förutsättningar för de boende i förorterna.

– Vi har en stor social utmaning framför oss. Här råder hög arbetslöhet, högt bidragsberoende och brist på framtidstro. Vi behöver satsa på skolan, vi behöver fokusera på jobb men i det korta perspektivet måste vi se till att rättssamhället fungerar.

Fahd Luyombya, som själv är uppvuxen i Husby och som startade ungdomsgården Reaktor för ett antal år sedan, tycker att integrationsministern Erik Ullenhag har fel när han säger att ungdomar som nu är med i upploppen görs till talesmän för Husby.

– Det absolut största problemet är att ingen i Husby får göra sin röst hörd, säger han.

Fahd Luyombya säger att det som nu sker inte är rätt, han är stark motståndare till upploppen. Men säger att han har förståelse varför det sker.

 – Det är inte rätt, men jag kan förstå frustrationen, hopplösheten som finns i Husby. Man lägger ner verksamheter och höjer hyrorna, utan att föra en dialog med de boende i området.

Den utlösande faktorn till upploppen i Husby var möjligen händelsen när polisen sköt ihjäl en man i förra veckan.

Men Fahd Luyombya säger att det är utanförskapet, arbetslösheten och hopplösheten som är grunden till att ungdomar tar till våld och skapar upplopp för att höras och synas.

Han är kritisk till politiker som uttalar sig, utan att egentligen veta hur det ser ut i förorten. Fahd Luyombya efterlyser ett större engagemang och vill att politikerna kommer ut i förorten och startar en dialog med dem som bor där.

– Egentligen borde Erik Ullenhag komma hit och träffa folk, han borde ägna en månad till att lära känna förorten och träffa folk här.

– Jag tar gärna emot  honom, så kan vi träffa Husbybor och prata med dem om vad de tycker om sina liv här i förorten och vad som bör hända här.

Erik Ullenhag säger att han träffar folk i förorten. Senast i förra veckan besökte han Rinkeby och pratade med oroliga föräldrar.

– De är oroliga för sina barns säkerhet och bekymrade över den otrygghet som breder ut sig. Vi måste se till att folk är trygga i områdena, det är oerhört viktigt, säger han.