Om skolan ur Sveriges Radios arkiv.

Sveriges största arbetsplats

Genom ett urval av reportage ur radioarkivet får vi följa framväxten av den svenska skolan. Sedan folkskolan blev obligatorisk 1842 har det skett stora förändringar utifrån både arbetslivets behov av arbetskraft och elevernas behov. En av de största förändringarna var enhetsskolan och den 9-åriga skolplikten som följdes av en intensiv diskussion om skoldemokrati och betyg.

Åmåls högre allmäna läroverk 1939.
I det här reportaget från Åmåls högre allmänna läroverk får vi skolhistoria ändå från mitten av 1600-talet. När reportaget av Olof Forsén sändes 1939 hade småstaden Åmål just byggt ett nytt läroverk - och med ny arkitektur skapades också möjligheter till en ny utbildning.

Skola i omvandling. Om införandet av nioåring skolplikt.
Programmet ger en historisk bakgrund till skolans omvandling. Bland annat diskuteras hur utbildningen måste ändras för att eleverna ska uppfylla de krav den moderna tekniken ställer i arbetslivet. Från 1958.

Elever i enhetsskola. Maj Ödman intervjuar avgångselever i Sundsvall.
I många hem blev det en omställning när barnen plötsligt skulle gå nio år i skolan. Några Sundsvallselever i de första avgångsklasserna intervjuas av Maj Ödman i maj 1958.

Skola i omvandling. Föräldramötet.
Med den nya enhetsskolan kom också nya yrkesroller, skolan fick specialister som yrkesvalslärare och psykologer. Dessutom betonades samarbetet mellan hem och skola på ett nytt sätt. Från 1958.

Skolkonflikten hösten 1966.
Hösten 1966 blev det strejk och storlockout efter att de SACO-anslutna lärarna och staten inte kunde komma överens i löneförhandlingarna. Uppemot 21 000 lärare var inte på jobbet och nästan en halv miljon elever berördes.

Intervju i Dagens Eko med ecklesiastikminister Ragnar Edenman.
50- och 60-talen präglades av en rad undervisningsreformer och ansvarig var ecklesiastikminister Ragnar Edenman. I samband med sin avgång i augusti 1967 intervjuades han av Dagens Eko.

Så annorlunda. Skolminnen.
Människor födda före 1920 berättar om sina skolminnen. Programledare är Maj Ödman. Den första berättelsen är skriven av Carin Erixon i Kungälv men på grund av hennes synproblem så läses hennes text upp av Karin Byström. Programmet sändes 1987.

Hur mår gymnasiet? Temavecka i P1 15-21 maj.
.