Hon kallas KDU:s järnlady

7:25 min

Tidningen Kristdemokraten kallar henne för järnlady. Hon har Margaret Thatcher som politisk förebild och vill värna familjen och tryggheten. Människor och tro möter KDU:s nya ordförande Sara Skyttedal. Vilken profil får ungdomsförbundet under hennes ledning? Får underlivsfrågorna ge vika för ett kristdemokratiskt EU-engagemang?