Det blir dyrare att flyga

Flygbolagen har drabbats av ökade kostnader för trafiken från och med den första april. Det är Luftfartsverket som höjer flygtrafikavgiften för flygbolagen med 21 procent.
Avgiften tas ut av alla flygbolag och ska täcka kostnaderna bland annat för flygledarnas pensioner, som ökade med nära 90 miljoner kronor i fjol, och ett nytt flygledningssystem. Den här höjningen innebär att en flygning Visby - Bromma tur och retur blri 150 kronor dyrare för flygbolagen. Både Gotlandsflyg och Skyways säger att kunderna kommer att känna av det här, men exakt hur det kommer att märkas vet flygbolagen inte ännu.