Brist på utbildning i hemtjänsten

Anställda i hemtjänsten på Gotland tycker att de borde ha bättre utbildning, för att klara tunga lyft eller kunna agera på rätt sätt om någon får sockerkänning eller högt blodtryck.

Många anställda inom hemtjänsten på Gotland saknar utbildning, visar en tillsyn som länsstyrelsen har gjort.

I Sliteområdet har bara tre av sexton anställda någon vårdutbildning.

Kommunen har vid något tillfälle erbjudit utbildning, men personal har då varit tvungen att tacka nej av ekonomiska skäl eftersom grundlönen inte räcker när ob-tilläggen försvinner.