Väguppror

Näringsminister Björn Rosengren får i dag ta emot 50.000 namnunderskrifter med protester över den urusla vägstandarden i landet.
Protesterna startade i norrlandslänen och sprider sig nu över hela landet. Kraven är ett öppet och farbart vägnät och ökade anslag till drift och underhåll. Vid lunchtid samlas representanter för bygderörelsen och Folkrörelsens medlemsorganisationer i Stockholm för att vittna om vägeländet på landsbygden och överlämna protestlistorna till näringsministern.