Betesbruk för ekologisk mångfald

5:34 min

Nötköttsproduktion och koldioxidutsläpp har diskuterats länge och kor har jämförts med bilar när det gäller luftföroreningar. På tisdagen hade lantbrukare på ön bjudit in representanter för Holistic Management, målinriktat betesbruk, för att skapa ökad förståelse för just nötköttsproduktion.

Holistic Management är ett driftsystem inom bland annat betet, som går ut på att skapa ekologisk mångfald genom samspelet mellan exempelvis kor och växter där korna betar. Systemet grundades av biologen Allan Savory, och användes till en början för att återskapa växtligheten i områden som drabbats av ökenspridning och torkat ut. Men nu börjar Metoden spridas världen över, och på tisdagen hölls alltså ett informationsmöte om det hela på Lövsta lantbruksgymnasium.

Med under dagen var bland annat Jörgen Andersson från Åre som arbetat med metoden sedan en tid tillbaka.

- Våra idisslare är så mycket bättre än de påstås vara. Dessutom är betesväxterna lika beroende av betedjuren som betesdjuren är av betesväxterna, säger han.