Anders Borg rör inte radio- och tv-licensen

1:51 min

Regeringens förslag om Sveriges Radio och Sveriges Television de närmaste sex åren är försenad. Men finansminister Anders Borg säger redan nu att någon förändring av radio- och tv-licensen inte är aktuell.

Regeringens förslag om Sveriges Radio och Sveriges Television de närmaste sex åren är försenad. Kulturdepartementet skulle ha lämnat Public Service-propositionen senast sista maj, men kan inte lova att den kommer före riksdagens sommaruppehåll.

Fördröjningen beror bland annat på oenighet i regeringen. De små borgerliga partierna strider med moderaterna om att på sikt skrota den nuvarande tevelicensen och ersätta den med en skatt.

Men finansminister Anders Borg vill inte gå med på någon förändring.

– Jag tycker att den nuvarande modellen för Public Service fungerar bra. Jag tycker att både Sveriges Radio och Sveriges Television har en finansieringsmodell som skapar en stabilitet. Vi har inte kunnat se någon kraftigt minskning av intäkterna i den här modellen. Men jag har lite svårt att se att vi behöver ändra modellen, utan jag tycker det finns en poäng i att ha en bred samsyn, inte minst med socialdemokraterna, i de här frågorna, säger Anders Borg.

Finansminister Anders Borg framhåller att det nuvarande systemet med radio- och teveavgift fungerar bra och att han vill behålla det. Men Centern, Folkpartiet och Kristdemokraterna strider inom regeringen för att på sikt ersätta radio- och tv-licensen med en skatt.

Redan tidigare har regeringen gjort klart att det inte blir någon förändring av finansieringen av Public Service-företagens verksamhet från den första januari nästa år. Men då sades att frågan eventuellt skulle utredas, något som finansminister Anders Borg inte vill ge något besked om. 

 – Det får vi fortsätta diskutera, men i grunden tycker jag att den nuvarande finansieringen av Sveriges Radio och Sveriges Television fungerar väl. Sedan kanske man då och då måste överväga om inte avgiften ska höjas och då får man väl göra det, säger han.

Public Service-propositionen som ska ligga till grund för Sveriges Radios och Sveriges Televisions  verksamhet de kommande sex åren. Från den första januari nästa år ska enligt planerna vara klar före sommaren för att kunna behandlas i höst.

När det gäller Public Service-företagens årliga uppräkning av anslag med två procent per år, har till exempel Sveriges Radio velat ha en ökning för att täcka inflationen och klara en satsning på övergång till digitalradio. Men Anders Borg tycker att två procents uppräkning räcker.