Finspång får bredbandmiljoner

Finspångs kommun får 3,6 miljoner kronor för bredbandsutbyggnad.
Det är Länsstyrelsen som idag har beviljat kommunen ett statligt stöd för att etablera bredbandsanslutningar till ett antal orter i kommunen Finspång är den första östgötakommunen som får stöd till IT- och infrasturkturutvecklingen. De orter som är aktuella för anslutning nu är Lotorp, Sonstorp, Borggård, Ljusfallshammar och Lämneå. Sammanlagt beräknas bredbandsutbyggnaden denna omgång kosta cirka 6 miljoner kronor.