De ifrågasätter den norrbottniske mannen för ett mer jämställt Norrbotten

1:33 min

I snart ett och ett halvt år har projektet MER - mångfald, maskulinitet, engagemang och respekt, drivits i Norrbotten. Den norrbottniske mannen och machokulturen har blivit ifrågasatt och i juni knyts säcken ihop när projekttiden går ut.

Med Kiruna som pilotkommun har länsstyrelsen, i samarbete med Handelskammaren i Norrbotten, Röda korset och Teater Scratch tagit upp frågor om jämställdhet och maskulinitet.

I juni är projektet slut och projektledare Peter Grusmark berättar om hur dom arbetat för att förändra bilden av den norrbottniska mannen.

– Vi har haft utbildningar, föreläsningar, seminarier och workshops kring ämnet.

Och genom att vända sig till nyckelpersoner som kan jobba aktivt med frågorna och sprida det i sitt kontaktnät, så hoppas Peter Grusmark att dom nått ut till fler än bara dom som är engagerade i projektet.

– Så utifrån länsperspektiv handlar det om att öppna upp för flera olika typer av manlighet, och att de ska tillåtas finnas här utan att någon ska komma och säga: "öh, jävla bögar" och ha synpunkter på någons identitet.

Att ifrågasätta mannen och manligheten i ett län som ofta betraktas ha en machokultur, kan vara knepigt. Men - Peter Grusmark säger att dom inte stött på så mycket motstånd av dom som varit med i projektet.

– Däremot har man kunnat se att vissa insatser i projektet har nedprioriterats av chefer. Och det kan vara en form av motstånd, att man säger att det inte finns tid. Och det är som ett slags tyst motstånd, och jag ska inte säga att det alltid är en man som står bakom det. Men i många fall är det säkert en man som tar ett sådant beslut. Men för det mesta är det med humor och värme vi har kunnat skratta åt nidbilden av norrbottniske mannen som jagar och pimplar och fiskar och att det är viktigare än att vara hemmapappa