Borgarrådet: Det måste få ett stopp

8:26 min

Som ytterstadsborgarråd i Stockholms stad bär Joakim Larsson (M), det politiska ansvaret för Stockholms ytterområden, där upplopp med bränder av bilar och byggnader härjat i Husby.

Den här morgonen har han - i likhet med många andra stockholmare - vaknat upp till nyheten hur bränderna spridit sig från Husby till andra förortsområden runt om i Stockholms län.

- Det är väldigt oroväckande. Det måste få ett stopp. Det är inte acceptabelt att boende får bilar och skyltfönster förstörda i ett område. Vi har brandmän som blivit mordhotade – det är inte acceptabelt, säger Joakim Larsson i en intervju i P1 Morgon.

Du har ju haft ett politiskt ansvar som ytterstadsborgarråd. I vilken mån känns det som ett misslyckande för dig?

- Under de år som jag har arbetat med Järvafältet och andra ytterstadsområden, så har jag varit i intensiv dialog med medborgarna. Det finns framsteg, och sådant som inte lyckats fullt ut. Det här vill jag inte se som en orsak av Järvalyftet. Sådan här saker måste man hantera särskilt.

Sedan 2007 driver Stockholms stad tillsammans med de kommunala bostadsbolagen Järvalyftet, ett projekt för att rusta upp den fysiska och sociala miljön i stadens miljonprogramsområden.

Vad hade du kunnat göra annorlunda?

- Järvalyftet är ett långsiktigt projekt, och vi har satsat mycket på att komma tillrätta med miljonprogrammets brister tillsammans med hyresgästerna. Men vi har uppenbarligen inte nått framgång i all dialog.

Joakim Larsson håller inte med om kritiken som gäller bristen på dialog - som att besluten fattats ovanför de boendes huvuden.

- Den är fel. Vi har haft 15 000 järvabor som deltagit i dialog om hur området ska förändras och inte ska förändras. Jag har själv deltagit vid de här tillfällena. Det är en fantastisk dialog som få talar om nu.

Vad beror då glappet på?

- Möjligen kan det handla om förtroenden. Om att den demokratiska processen ser ut på ett visst sätt.

Joakim Larsson pekar på att han rört sig mycket ut i västra förorterna sedan han fick uppdraget som ytterstadsborgarråd. Att vare sig han eller någon av de andra borgarråden i Stockholms stadshus bor utanför Stockholms innerstad tror han inte är avgörande för trovärdigheten i politiken.

- Med ett sådant resonemang skulle ingen som inte bor i Stockholms innerstad kunna ha åsikter om innerstaden.

Trots de just nu upprörda stämningarna tror Joakim Larsson att Stockholmspolitikerna är på rätt väg i upprustningsarbetet av kommunens förorter.

Har det här som händer nu fått dig att fundera på inriktningen på politken?

- Vi har haft tillbakagångar under resans gång, och ibland har man inte ibland inte haft medborgarna med sig. Men vi känner att efter dialogarbetet med 15 000 deltagare att det går åt rätt håll.

Han pekar bland annat på att brottsligheten sjunkit under sommarlovet. Och att genom det samarbete som kommunen har lokalt med medborgare och ideella organisationer, så går utvecklingen åt rätt håll.

- Men det hrä som händer nu, det skakar om alla. Det skakar om Husbyborna som är vana att bo i en trygg stadsdel, säger Joakim Larsson.