Färre läser dagstidningar

Svensk dagspress upplever nu sitt största ras någonsin. På fem år har andelen svenskar som läser dagstidning i papper minskat från 80 procent till 59 procent.

Nästan hälften av minskningen skedde förra året, visar hittills opublicerade siffror från en ännu publicerad bok från SOM-institutet vid Göteborgs universitet, det skriver Journalisten.se

Tidigare var det kvällspressen som minskade mest men nu drabbas också morgontidningarna hårdare. Det visar Mediebarometern som görs av Nordicom på Göteborgs universitet. Läsandet minskade från 64 till 61 procent mellan 2011 och 2012.

Enligt samma undersökning tappar också TV-sända nyheter tittare.