Återkommande kravaller i Europas förorter

30 min

Brinnande bilar, gatstenar och glassplitter. Dagens bilder från Husby kunde varit hämtade från Paris utkanter 2005, Tensta och Rosengård 2009 eller London 2011. Vi har plockat fram några program som söker svar på frågan om vilka mekanismer som driver fram kravaller i storstädernas förorter.


2005 rasade kravaller i ett femtontal av Paris förorter. Kravallpolis svarade med att skjuta med gummikulor mot de vandaliserande och stenkastande ungdomsgängen. Orsakerna bakom upploppen diskuterades i Studio Ett. Berodde de på segregation, arbetslöshet och desperation eller något annat?


                    


Vad var våldet ett uttryck för, frågade man sig i Konflikt 2009 efter kravallerna i Stockholm- och Malmöförorterna Tensta och Rosengård. Var de svenska kravallerna i själva verket lyxvåld eller var de ett svar på frustration över förfall, fattigdom och försummade förorter?

De våldsamma upploppen i London och flera andra engelska städer i augusti 2011, som startade med polisens dödsskjutning av en 29-årig man, skapade stor förödelse och aktualiserade debatten om de sociala villkoren för stadens många fattiga. I Studio Ett sändes ett reportage från Tottenham i nordöstra London, där kravallerna först blossade upp.