Blekinge

Smörbulten fara för annan fisk - ska kartläggas

Nu vill forskare ha hjälp att kartlägga hur vanlig den svartmunnade smörbulten är i våra vatten. Fiskare uppmanas därför att rapportera in fångst av fiskarten till ett register.

Den svartmunnade smörbulten dök upp i Karlskrona skärgård 2008.

Enligt Ann-Britt Florin, forskare vid Sveriges Lantbruksuniversitet, finns det risk att den konkurrerar ut annan fisk.

Orsaken till att inrapporteringen av arten fram tills nu har varit dålig är, förklarar hon, helt enkelt för att folk inte har känt till hur fisken ser ut.

Om man vill rapportera in svartmunnad smörbult så gör man det bland annat på artportalen.se