ناکامی بزرگ اداره‌ی کار در کمک به مهاجران تازه‌وارد

4:33 min

تنها سه درصد از مهاجران تازه وارد به کشور بدون کمک‌های دولتی کاری برای خود دست و پا کرده‌اند. این عده که اجازه‌ی اقامت نیز دریافت کرده‌اند، در رفورم اداره‌ی کار برای استقرار آنها، شرکت کرده بودند اما آماری که این اداره به سفارش بخش خبر رادیو سوئد، اکوت تهیه کرده، نشان می‌دهد که تلاش اداره‌ی کار در این زمینه تا کنون بسیار ناموفق بوده است.

-شرایط سختی در بازار کار وجود دارد و رقابت بسیار شدید است، برای افرادی که هیچ تجربه‌ای از بازار کار در سوئد ندارند یا سال‌هاست که در سوئد بیکار بوده‌اند، رقابت با دیگر افرادی که همین مشاغل را می‌خواهند ناممکن می‌شود و این افراد اغلب در رده آخر اولویت بندی قرار می‌گیرند. این گفته‌های ماری لینل پرشون مدیر بحش همپیوستگی و استقرار مهاجران در اداره‌ی کار بود که سعی می‌کرد دلیلی برای ناکامی این اداره ارایه کند.

هدف از رفورم استقرار مهاجران این بود که تازه‌واردها به کشور بتوانند سریع‌تر کاری پیدا کنند. به همین دلیل بود که در سال ٢٠١٠ وظیفه هماهنگی و استقرار این مهاجران تازه وارد از کمون‌ها خارج و به اداره‌ی کار سپرده شد. اولین گروهی که در این دوره شرکت کردند، ١٧٠٠ مهاجر تازه وارد بودند که اکوت سرنوشت آنها را با کمک آمار اداره‌ی کار بررسی کرده است. همه این مهاجران تمامی دوره دوساله را تمام نکرده‌اند و یک دسته، در نیمه‌ی راه به دلیل اینکه کاری یافتند و یا تحصیلاتی را آغاز کردند،کنار کشیده‌اند. اما از گروهی که در این برنامه باقی ماندند، امروزه تنها سه درصد و یا به رقم دقیق ٦٠ نفر شغلی عادی پیدا کرده‌اند. در حدود ٢٠٠ نفر از این افراد، شغل‌هایی دارند که از طرف دولت سوبسید و حمایت می‌شوند. به این معنی که دولت بخشی و یا تمام حقوق آنها را پرداخت می‌کند.  ماری لینل پرشون از اداره کار البته این شغل‌های سوبسیدی دولتی را نیز باارزش می‌داند.

او اضافه می‌کند که شغل‌هایی که با حمایت دولتی به کارفرما ایجاد شده‌اند، شغل‌هایی عادی هستند که کارکنان از حقوق و مزایای عادی و طبق قراردادهای استخدامی، برخوردار هستند.

اما همه دست‌اندرکاران از نتایج این رفورم راضی نیستند. ماتس یوهانسون، رییس شورای شهر آلوستا و از حزب مودرات عقیده دارد که ارقام ارایه شده که نشان می‌دهد که تنها سه درصد این مهاجران شغلی عادی پیدا کرده‌اند، یک ناکامی بزرگ برای این رفورم و سیستم جدید است.

او از کمپ‌های پناهجویی یاد می‌کند که هنوز پر از مهاجران حتا پس از دریافت اجازه‌ی اقامت است، چرا که کمونی برای آغاز زندگی در سوئد نیافته‌اند.

از ١٧٠٠ مهاجری که دوره‌ی اولیه اداره‌ی کار را تمام کرده‌اند،پس از دو سال،هنوز بیش از نیمی تحت نظر و حمایت این اداره هستند و از کمک‌هزینه‌های دولتی استفاده می‌کنند.  ماتس یوهانسون رییس شورای شهر آلوستا می‌گوید که کمک‌های دولتی به افراد کافی نیست.

-البته، این افراد ٣٠٠٠ کرون از اداره‌ی کار می‌گیرند و بقیه خرج زندگی آنها بر عهده کمون می‌افتد که باید از طریق کمک‌هزینه اجتماعی پرداخت شود.

اداره‌ی کار عقیده دارد که با این آمار، نمی‌توان تصویری از آینده داد و امیدوار است که تعداد بیشتری از مهاجران تازه وارد در کشور جا بیافتند. اما رییس شورای شهر آلوستا به اندازه اداره‌ی کار به آینده خوشبین نیست. او عقیده دارد که این رفورم یک شکست در ابعاد بسیار گسترده از نظر انسانی و اقتصادی است. او بسیار نگران آینده است و می‌گوید که این شرایط تنها به نفع گروه‌ها و نیروهای نژادپرست و خارجی ستیز در کمون آلوستا تمام می‌شود.