Umeå

Granens arvsmassa kartlagd

1:40 min

Umeforskare har lyckats kartlägga arvsmassan hos gran. Det är det största projektet hittills i världen med att kartlägga generna hos en art eftersom granens arvsmassa är stor. 7 gånger större än människans arvsmassa. Och kan ganska snart kan växtförädlingen inom skogsbruket påverkas, säger professorn Pär Ingvarsson på Umeå Plant Science Centre.