Afghanska tolkar får bo i Storbritannien

1:28 min

Storbritannien kommer erbjuda 600 tolkar som tjänstgjort med brittiska soldater i Afghanistan, att bosätta sig i Storbritannien.

Ungefär hälften av de tolkar som tjänstgjort tillsammans med britterna sedan 2012 kommer, tillsammans med deras familjer, att vara berättigade till ett femårigt uppehållstillstånd i Storbritannien. Det uppger flera brittiska medier.

Det gäller tolkar som jobbat för britterna i mer än tolv månader och tjänstgjort tillsammans med brittisk trupp utanför baserna och där det finns en uppenbar risk för att deras säkerhet är hotad när britterna lämnar Afghanistan i slutet av nästa år.

De som väljer att inte flytta till Storbritannien erbjuds utbildning och tjänstgöring i de afghanska säkerhetsstyrkorna och en extra ersättning under fem års tid.

Enligt medieuppgifterna kommer 600 tolkar som inte kvalificerar sig, eftersom att de inte tjänstgjort med britterna tillräckligt länge eller inte haft tillräckligt farliga arbetsuppgifter, också att erbjudas ekonomisk ersättning.

Den brittiska regeringen har länge varit tveksam till att erbjuda afghanska tolkar möjligheten till att bosätta sig här, då man menat att det skulle sända signaler om att man inte litar på att säkerhetssituationen kommer att vara tillräckligt stabil efter att utländsk trupp lämnat landet.

Detta trots att man haft en liknande uppgörelse för de som tjänstgjorde med britterna i Irak.

För ett par veckor sedan inledde också flera afghanska tolkar en rättsprocess här för rätten att få bosätta sig i Storbritannien, just med hänvisning till att irak-tolkarna fått en sådan uppgörelse.