Natoövning med Gotland som flygbas

En stor tyskledd militärövning i september öppen för bland andra NATO- och EU-länder kommer att ha Visby som en av flygbaserna. Vid övningen kallad Northern Coast är Sverige värdnation och marinen, armén och flygvapnet deltar med 40 fartyg, 25 flygplan och helikoptrar och 500 markstridssoldater från 15 länder.

Det kommer bland annat att förekomma lågflygningar över Gotland och även en del kvälls- och nattflygningar. Visby flygplats kommer bland annat att användas för landning, tankning och som flygbas mellan den 13:e och 19 september.