Avgift på strömavbrott föreslås

Straffavgift till abonnenter vid strömavbrott innebär bara ökade kostnader för kunderna i slutändan, det säger Lars Åke Gustafsson produktansvarig för Sydkrafts elnät. I det förslag som idag presenteras som ett delbetänkande av en snabbutredning, ska elbolagen betala straffavgift till abonnenter vid strömavbrott. Allt mellan 500 till 6000 kronor beroende på hur länge avbrottet pågår.
Lars Åke Gustafsson på Sydkraft tycker det är bättre att dom hundratals miljoner kronor det kan komma att kosta elbolagen per år läggs på att göra elnäten säkrare.