Rönnskär slukar dricksvatten

Trettio procent av den totala förbrukningen av dricksvatten inom Skellefteå centralort går direkt in i Rönnskärsverkens processindustri.
Sedan 1995 har Rönnskär ökat sin förbrukning från det kommunla vattennätet från 1 till 1,8 miljoner kubikmeter per år. Det här ställer allt större krav på ledningsnätet ut mot Skelleftehamn, och i samband med kommunens planer på en ny vattentäkt har nu frågan väckts om det finns andra alternativ för Rönnskärsverken. Ulf Degestedt vid Boliden AB säger att föratgets krav på vattnet är att det inte ska innehålla salter,och att Rönnskärsverken skulle kunna använda vatten direkt från älven.