Granens arvsmassa kartlagd

1:27 min

Den årliga tillväxten av gran beräknas vara värd ungefär 20 miljarder kronor. Nu har svenska forskare från bland annat Umeå, Stockholm och Uppsala för första gången kartlagt granens jättelika arvsmassa, dess DNA, ett arbete som kan få stor betydelse både för skogsindustrin och för vår kunskap om barrträdens egenskaper.

Pär Ingvarsson, professor i evolutionsbiologi vid Umeå universitet är en av forskarna bakom studien.

- Vi var inte alls säkra på att det här skulle gå. Vi skulle lika gärna ha kunnat sitta här med våra trettio terrabyte data som vi inte hade kunnat pussla ihop i slutändan

Granen har en enorm arvsmassa. Ingen forskargrupp har tidigare kartlagt ett så stort genom som granens, ett DNA-innehåll som är nästan sju gånger så stort som människans.

Men varför granen? Varför är granen värd all den här uppmärksamheten? Jo, dels för att förstå barrträd bättre, det här är den första kartläggningen av ett barrträd. Dels kan det få stor betydelse för skogsindustrin i Sverige, tror Stefan Jansson, professor vid Umeå Plant Science Center, som också står bakom studien.

- Varje år planteras ungefär 250 miljoner granplantor i Sverige och svenska skogsägare lägger ungefär en halv miljard kronor på att köpa granplantor. Förhoppningen är att de plantor de köper om tio år ska vara lite bättre än dem de kan köpa idag. Bättre i det avseendet att de ska drabbas mindre av sjukdomar och växa något bättre. Att nå dit det går ju naturligtvis lättare om man har de här verktygen, säger Stefan Jansson.

- Om man vet det genetiska innehållet kan man förhoppningsvis göra ett bättre urval av de moderträd som ska användas för att producera de miljoners, eller hundratals miljoner frön som används varje år, säger han.