Ojämn könsfördelning på högskola

Könsfördelningen på högskolan är fortfarande mycket ojämn - på Umeå universitet går 32 procent av studenterna på kurser med mycket ojämn könfördelning och 41 procent på kurser med ojämn fördelning. Det visar färsk statistik från Högskoleverket. Högskoleverkets årliga analys av könsfördelningen inom högskolan visar att endast en fjärdedel av studenterna går på kurser med jämn könsfördelning. Med jämn könsfördelning menas att andelen män respektive kvinnor ligger inom intervallet 40-60 procent. Vid universitetet i Umeå är den siffran bara 27 procent.