Fel av regeringen om Ekots rapportering om etableringsreformen

Regeringen påstår i ett pressmeddelande som gått ut till landets redaktioner att Ekots rapportering är missvisande. Ekot vill här visa att regeringen har fel.

Regeringen lägger i sitt pressmeddelande till 604 personer till Ekots rapportering. Detta är 604 personer som är nya för Ekot och som inte ingår i den ögonblicksbild av läget den 30 april, som Arbetsförmedlingen redovisat för Ekot och som Ekot publicerat.

Granskningen visar vad som hänt dem som gått igenom den tvååriga etableringsplanen.

Enligt Arbetsförmedlingen gick det inte att se vad de personer som lämnat etableringsuppdraget i förtid gjorde den 30 april.

Ekot kunde därför inte rapportera om dem som hoppat av i förtid fortfarande hade eller inte hade jobb eller utbildning den 30 april.

Ekot är däremot tydlig med att avhopp har skett i förtid för jobb och utbildning, och på hemsidan finns också en fotnot som redogör hur många av de 22 000 som ingått och ingår i etableringsuppdraget från december 2010 till mars 2013 - som lämnat för jobb och utbildning.

Denna siffra verkar nu ha uppdaterats av regeringen och lagts till Ekots ögonblicksbild från den 30 april, vilket är felaktigt.

Ekot har varit i kontakt med Arbetsförmedlingen som säger att de har skickat samma siffror till regeringen som till Ekot, men Arbetsförmedlingen vet inte varifrån de 604 nya personer som regeringen lagt till kommer ifrån.

Anne Lagercrantz
Ekots chef

Mari Forssblad
Inrikesreporter Ekot