Regeringen ense med S och MP om friskolorna

1:56 min

De fyra borgerliga partierna har tillsammans med Socialdemokraterna och Miljöpartiet nått en överenskommelse skärpta regler för friskolor. Friskolekommittén vill införa meddelarskydd för de anställda och en offentlighetsprincip. Skolinspektionen ska kunna kräva att en skola anställer fler lärare om utbildningen brister.

– Jag är väldigt nöjd med att vi har tagit ett steg framåt. Det är klart att om man som ett parti helt fritt får skriva ett dokument så blir det på ett sätt, och när man sitter och pratar med sex andra partier så är det på ett annat sätt. Men jag är väldigt nöjd med att nästan alla våra hjärtefrågor återfinns i detta och jag tror att det kommer att leda till att eleverna får ett bättre fungerande skolsystem och det är det viktiga, säger Ibrahim Baylan (S).

Socialdemokraternas kongress slog fast att den vill att kommunen ska ha ett avgörande inflytande på om en ny friskola ska få starta där.

I friskolekommitténs förslag står att en friskola som vill starta ska samråda med kommunen.

Utbildningsminister Jan Björklund är mycket nöjd med den breda uppgörelsen regeringen gjort med Socialdemokraterna och Miljöpartiet.

– Jag välkomnar det förslaget. Detta är det politiska fråga som det kanske har rått hårdast strid om i svensk inrikespolitik i 25 år. Nu har vi enighet bland sex partier vilket garanterar långsiktiga regler. Det är ett väldigt stort framsteg, säger Jan Björklund (Fp).

Friskolekommittén vill införa meddelarskydd för de anställda och en offentlighetsprincip och Skolinspektionen ska kunna kräva att en skola anställer fler lärare om utbildningen brister.

– Det har ju varit en utveckling under några år där det varit en del företeelser inom friskolorna som har varit problematiska. Därför känns det angeläget att enas över blockgränsen om regler som förhoppningsvis ökar kvaliteten och minskar en del av de problem vi har sett, säger Lars Leijonborg som är ordförande för friskolekommittén.

Anställda i kommunala skolor kan i dag berätta för journalister om allvarliga problem på skolan utan arbetsgivaren får leta rätt på vem som läckt informationen.

Enligt utredningen bör nu samma regler införas för friskolor, en annan utredningen tittar dock också på frågan så det slutgiltiga förslaget kommer där.

Dessutom ska friskolorna omfattas av en offentlighetsprincip då de är skattefinansierade och exempelvis ska varje skolas ekonomiska resultat redovisas öppet.

– Det ska vara så också att vi har öppna böcker. Att medborgare och journalister ska kunna följa vad som händer med skattepengarna. Går de till elevernas utbildning eller händer något annat, säger Ibrahim Baylan, Socialdemokraternas skolpolitiska talesperson.

Vänsterpartiet är kritiskt mot att vinstuttag ur skolorna inte stoppas. Sveriges Elevkårer saknar en lösning på problemen elever drabbas av när friskolor stänger eller går i konkurs.

Andra förslag är att om Skolinspektionen upptäcker att elever inte når utbildningens mål på grund av brister på skolan, ska Skolinspektionen kunna kräva att fler lärare anställs och att skolan förändrar fördelningen mellan olika typer av lärare för att minska bristerna. 

Är bristerna tillräckligt allvarliga så ska Skolinspektionen utfärda vite.

Dessutom ska friskolor som vill starta tvingas ha ett samråd med kommunen. Skolinspektionen föreslås också kunna göra en prövning av ägarnas bakgrund, om de exempelvis begått brott, men också av om de verkligen vill driva skolorna långsiktigt.

Flera av förslagen ska nu utvecklas vidare av andra utredningar, så när de kan införas är oklart. 

Friskolekommittén, som bestått av representanter från Socialdemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet, Folkpartiet, Centern och Kristdemokraterna, ska se över regler och villkor för fristående skolor. Kommittén tillsattes 18 juli 2011.