studio ett torsdag 23 maj

Blir det en folkomröstning om trängselskatten?

9:53 min

I dag avgörs om göteborgarna ska få folkomrösta om den redan införda trängselskatten. Resultatet kan få stor betydelse för hela Västsverige då pengarna från trängselskatten delvis ska finansiera stora utbyggnader av tågtunnlar, broar, vägar och kollektivtrafiksatsningar i staden - kallat det Västsvenska paketet. Hör Gunnar Ek, (M), i kommunfullmäktige som ikväll kan vara med och avgöra. Och Johan Trouvé, vd Västsvenska handelskammaren som tillsammans med fem storföretag igår gick ut gemensamt med budskapet att en försening av det Västsvenska paketet allvarligt skulle skada regionens tillväxt och konkurrenskraft.