Samepolitiken är splittrad

Samepolitiken och det samiska folket vinner på att sametinget koncentrerar sig på stora allsamiska frågor. Det menar statsvetaren Johan Eriksson, som forskat om sametinget och andra etniska minoriteter.
Han menar också att om man ska få omvärlden att lyssna på samerna så måste de framstå som ETT folk. Johan Eriksson tycker att det samiska parlamentariska rådet med de tre sametingen är bra. Ett enda sameting för alla samer skulle ge större möjligheter att komma med i FN och EU exempelvis, menar Johan Eriksson.