Västernorrland

Dyrare att gå till doktorn

1:28 min

Ett vanligt läkarbesök till sjukhuset när du fått remiss från vårdcentralen kan bli dubbelt så dyrt som idag, från 150 till 300 kronor. Och för ett besök på akuten kan det bli en höjning från dagens 300 till 400 kronor. Men patienter som vi talat med gör tummen ner för förslaget.

Det är den styrande vårdalliansen i landstinget under ledning av landstingsrådet Per Wahlberg (M) som föreslår höjda patientavgifter.

För drygt ett år sedan var samma förslag uppe till beslut i landstingsfullmäktige men röstades överraskande ner då Sjukvårdspartiet vägrade ansluta sig. Förslaget gick på återremiss och är nu tillbaka på fullmäktiges möte i november.

Remissinstanser som HSO, Handikapprörelsens samorganisation och Sveriges Pensionärsförbund, SPF Västernorrland, är mycket kritiska:

– Kroniskt sjuka motas bort från vården. Kroniskt sjuka och människor med funktionshinder får betala för landstingsledningens oförmåga att organisera sin verksamhet på ett ändamålsenligt sätt, menar HSO som också kräver att det sammanlagda högkostnadsskyddet samordnas och sänks till ett gemensamt tak på 3000 kronor per år.

– Många pensionärer är resurssvaga och ju äldre man är desto oftare behöver man utnyttja sjukvården. Det finns inga garantier att inte den frikortsgrundande nivån höjs när man höjt patientavgifterna, skriver SPF Västernorrland till landstinget.