Fusk bland arbetslösa

Ju färre stämplingsdagar en arbetslös har kvar - desto vanligare är det att han eller hon sjukskriver sig. Det visar en forskningsrapport från Institutet för arbetsmarknadspolitik.
Enligt rapporten är det tre gånger högre sannolikhet att en arbetslös som förbrukat hela sin 300 dagars ersättningsperiod från a-kassan sjukskriver sig än den som har hela perioden kvar. Å det kan bero på att det är ekonomiskt fördelaktigt eftersom sjuklönen är inkomstbaserad och därför kan vara högre än a-kasse ersättningen. Många mår dåligt av att vara arbetslösa och enligt rapporten från Institutet för arbetsmarknadspolitik ger utstämpling upphov till stress för den arbetslöse. I Norrbotten är 25 procent av dom sjukskrivna arbetslösa men hur många av dom som sjukskrivit sig för att a-kasseperioden är på väg att ta slut eller för att det är ekonomiskt fördelaktigt är svårt att säga menar Henry Magnusson, chef för försäkringskassan i norrbotten.