Västlänken populärt projekt

Västlänken - den planerade tågtunneln under Göteborg - tycks vara ett populärt projekt. Det visar en enkät från banverket som gått ut till hushåll och företag längs med den planerade bansträckningen.

80 procent av de 1 500 som besvarat enkäten tycker att tunneln vore bra. 5 procent är negativa. Detta enligt kommunens nättidning Vårt Göteborg

Banverket ska nu ta till sig frågor och synpunkter som lämnats in. Järnvägsutredningen skickas sen på remiss i februari nästa år

Bygget av Västlänken planeras starta 2011 för att vara klart 2017. Kostnaden beräknas vara tio miljarder kronor.