Skärpta regler för friskolor - Tomas Ramberg kommenterar

1:41 min

I debatter där det finns ett gap mellan väljarnas åsikt och den politiska elitens händer att partiledningarna helt enkelt går ihop över blockgränserna för att desarmera frågan och få bort den från valrörelserna. 

Sådana oheliga allianser brukar motiveras med att det krävs långsiktiga spelregler. Frågan om regler för privatägda skolor som drivs med skattemedel har nu blivit ytterligare en sån begravd stridsfråga.

Partiledningarna från Socialdemokraterna ända över till centerpartiet är överens om att skolföretagen ska få dela ut vinst. Väljarna är mycket mera skeptiska och motståndet mot vinstutdelning går långt in i de borgerliga leden.

Nu har bägge blocken fått bort striden från nästa års val där Vänsterpartiet nu ensamt skiljer ut sig och därmed får mycket små möjligheter att påverka politiken.

Den socialdemokratiska partivänsterns jubel efter vårens partikongress har knappt tystnat innan partiledningen nu kompromissar bort två av hörnstenarna i kongressens beslut.

Det blir inget av med kommunernas makt över om privatägda skolor ska få etablera sig och det blir heller inga bestämmelser om att skolorna ska ha samma lärartäthet som dom kommunala skolorna.

Socialdemokraterna får nöja sig med att Skolinspektionen i speciella fall ska kunna kräva fler lärare.

Regeringen har å sin sida tvingats gå med på större öppenhet och insyn i skolornas ekonomi. Offentlighetsprincipen ska gälla, och inte bara för skolföretagen utan det ska också vara möjligt för allmänhet och föräldrar att se var pengarna tar vägen på den enskilda skolan.

Summan av dagens förslag är att en vinstkritisk väljaropinion tvingat fram hårdare reglering av friskolorna men vinsten finns kvar.