Varning för dillbrist till midsommar

Dillen är känslig för lusangrepp och nu varnar Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) för en hotande brist på svensk dill till midsommar. 

Anledningen är att Kemikalieinspektionen förbjudit användandet av bekämpningsmedlet Pirimor i fältgrödor.

Risken är nu, enligt LRF, att svenska konsumenter i stället för svenskodlad dill kommer att tvingas köpa Pirimor-behandlad dill från Danmark, Tyskland eller Belgien.

Pirimor är mycket giftigt och förbjudet i flera länder, men får fortfarande användas i svenska växthus.

– Det är framför allt risker för vattenlevande organismer. Att använda det i växthus är en begränsad användning som gör det möjligt att begränsa riskerna, säger Peter Bergkvist, agronom vid Kemikalieinspektionen, till TT.

TT