Barrskog ersätts med sly

Det planteras allt färre barrträdsplantor efter avverkningarna och det gör att lövslyet tar över. Skogstyrelsen är orolig över utvecklingen och gör en intervjuundersökning som är klar i höst, som ska visa varför skogsägarna inte planterar skog.
Ungefär en femtedel av avverkningarna blir inte planterade och många gånger räknar skogsägarna med att barrträdena ska föryngra sig själva, vilket inte sker.