HD har beviljat resning i tio år gammalt fall om våldtäkt

Högsta domstolen, HD, har beviljat resning i ett tio år gammalt mål där en man från Västmanland 2003 dömdes för att ha våldtagit sin minderåriga dotter. Riksåklagaren har tidigare sagt att det inte finns skäl för resning.

Mannen dömdes mot sitt nekande till 14 års fängelse, och enligt hovrättens dom våldtog han flickan upp till 200 gånger mellan 1983 och 1990.

Domarna bygger på flickans berättelser. Senare har hon berättat om andra våldtäkter där polisen kunnat visa att vissa uppgifter var falska.

Det gör henne mindre trovärdig och därför ska fallet prövas igen, anser Högsta domstolen.