Gapro varslar om uppsägning

Träindustriföretaget Gapro i Sävsjöström tvingas säga upp 14 anställda när största kunden byter leverantör.
Träindustriföretaget Gapro i Sävsjöström i det närmaste halverar sin personalstyrka när 14 av de 35 anställda nu varslas om uppsägning. Orsaken är att en av företagets största kunder, som stått för runt hälften av Gapros omsättning valt att byta leverantör. Arne Johansson, platschef för Gapro i Sävsjöström, säger att företaget är sårbart i och med att man är så beroende av en enda kund. Men företagets försök att jämna ut kundkretsen har inte fallit väl ut. Enligt Arne Johansson är övriga kärnverksamheter i företaget inte hotade. Gapro i Sävsjöström tillverkar bland annat träemballage, hyllor, lådor och enklare möbler.