Nederländerna kräver språktest

De som vill invandra till Nederländerna måste genomgå språktest och visa att de har kunskaper om den holländska kulturen. Det föreslår den holländska regeringen.

Regeringen vill få landets invandrare att smälta in bättre och minska motsättningarna mellan muslimska invandrare och landets befolkning.

Proven är dyra och invandrarna får stå för kostnaderna själva.

Kosta cirka 3 000 kronor
Det holländska språk- och kulturtestet kommer att kosta cirka 3000 kronor. Provet ska göras på någon av Nederländernas ambassader i de länder där de flesta invandrarna kommer från, Turkiet, Marocko och Surinam.

De som inte har tillräckliga språkkunskaper och kännedom om den holländska kulturen släpps inte in i Nederländerna. Detta föreslår den nederländska regeringen som ett steg i sina försök att få invandrarna att bättre smälta in i landet.

Invandrarminister Rita Verdonk utesluter inte att de 755 000 invandrare som redan finns i Nederländerna kan tvingas genomgå samma test för att få stanna i landet.

Undantag för EU-medborgare
Undantag görs dock för dem som kommer från ett annat EU-land, från USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland eller Japan.

Det är mordet på den holländske filmregissören Theo van Gogh i höstas som drivit fram denna hårda hållning särskilt mot invandrare från muslimska länder.

Mördades för sin kritik mot Islam
Van Gogh mördades för sin kritiska hållning till islam och en ung holländare av marockanskt ursprung har ställts inför rätta misstänkt för det brutala mordet.

Dådet ledde till ömsesidig misstro mellan holländare och de muslimska invandrargrupperna och nu kräver den holländska regeringen att invandrarna anstränger sig att smälta in.

En del av oppositionen anser dock att kunskapskraven är orimligt hårda. 250 till 350 timmars studier för att klara de språktest och kunskapsprov om holländsk kultur och traditioner som krävs för att tillåtas bosätta sig i Nederländerna.

Kerstin Brostrand, Bryssel
kerstin.brostrand@sr.se