Gävleborg

"Sälarna är slugare än vår regering, oavsett färg"

1:51 min

Regeringen satsar nu 4,7 miljoner kronor för att hjälpa yrkesfiskare som har problem med skador orsakade av sälar. Sture Nordin är fiskare i Bönan utanför Gävle och säger att dagens utrustning inte fungerar - och han fruktar att fiskenäringen helt ska försvinna från Gävleborg.

-- Sälproblemen är på väg att ta död på fiskenäringen, säger Sture Nordin.

Hur ser du på arbetet för att bevara sälarna?

– Vad ska vi med dem till? Om vi får välja: ska vi ha fiskare eller ska vi ha säl? Den frågan ställer jag till dig.

Det finns stor frustration och uppgivenhet hos de allt färre yreksfiskarna som anser att de inte längre kan utföra sitt yrke på ett tillfredsställande sätt på grund av den ökande sälstammen. Att säl och fiskare ska leva i lycklig gemenskap verkar just nu långt borta eftersom det inte finns några fiskeredskap som kan rädda fiskfångsterna.

Susanne Viker är utredare för hotade och främmande arter på havs och vattenmyndigheten. Hon uppmuntrar yrkesfiskarna att komma med nya idéer på fiskeredskap som kan hålla sälarna borta från fångsterna.

– Vi har skickat ut en anmodan om att länsstyrelserna ska fråga fiskarna vad de behöver bidrag för nya sälsäkra redskap eller för att förstärka sina redan befintliga redskap, säger hon.

I Gävleborg kan man få bidrag till så kallade push upp-fällor som är en stor cylinder med två lager av nät som ska hålla sälarna borta. För Sture Nordin fungerade redskapet bra i början men nu har sälarna lärt sig hur de ska få tag på fiskarna ändå. Hur det exakt går till förstår inte Sture Nordin.

– Jag har sagt det många gånger: de här sälarna är slugare än vår regering, oavsett färg, säger han.