Utköpt - nu talar Hilde Klasson ut

2:00 min

Nu berättar socialdemokratiska politikern Hilde Klasson om hur hon köptes ut från sitt jobb som tjänsteman på Uppsala kommun. Hon menar att det var hennes fackliga arbete som skyddsombud på kommunens kontor för barn, ungdom och arbetsmarknad, som chefen Carola Helenius-Nilsson inte ska ha uppskattat.

Hilde Klasson berättar att det var kommunens förhandlingschef som talade om för henne att hon inte längre var önskad.

- Jag gick dit och fick höra: vi tänker erbjuda dig avtalspension i fem år, vad säger du om det? Då blev jag ganska ställd.

Sa förhandlingschefen varför?

- Ja, hon sa att chefen för Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad inte ville ha mig där.

- Då frågade jag om jag hade något val, om jag kunde tacka nej till det så kallade erbjudandet. Då svarade hon: ja, rent teoretiskt kan du göra det, men det blir nog inte så trevligt på arbetsplatsen då.

Upplandsnytt avslöjade för en månad sen att Uppsala kommun köpt ut Hilde Klasson från hennes jobb som tjänsteman på kommunen. Nu berättar hon alltså själv sin historia. Hon säger att de enda kontakter hon haft med kontorschefen Carola Helenius-Nilsson är genom sitt fackliga uppdrag:

- Eftersom jag är skyddsombud på vårt kontor så träffades hon och jag ungefär en gång i månaden.

Hade ni ingenting att göra med varann i övrigt?

- Nej, ingenting när det gäller mina arbetsuppgifter. Där har jag en närmaste chef som är ansvarig. På något annat sätt har jag inte interagerat med Carola Helenius-Nilsson.

Chefen för Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad Carola Helenius-Nilsson sa i morse till Upplandsnytt att hon gärna ville ge sin version men begärde att få våra frågor skriftligt i förväg. Efter att hon fått frågorna - bland annat om vilket stöd hon kunde visa upp för att hennes version var riktig - så skrev hon tillbaka att hon avböjde intervju. Hon håller fast vid att Klassons uppsägning skett frivilligt och att den skötts på ett formellt korrekt sätt.

Hilde Klasson har nu en vecka kvar efter 30 års tjänst i kommunen.

- Jag kommer inte att falla ihop på grund av det här. Men givetvis känns det fruktansvärt obehagligt att bli anklagad för något som jag inte vet vad det är, att behöva lämna utan att få höra vad det handlar om och utan att ge min bild av saken. Det är ingen på Uppsala kommun som har frågat efter min bild när det gäller det här, ingen.